บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือทดสอบทางการศึกษา (B-net)
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร ชาญชาติ
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0701714