บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือทดสอบทางการศึกษา (B-net)
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสถิต สุธีรญาโณ
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9625281