บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือทดสอบทางการศึกษา (B-net)
ชื่อ-นามสกุล : นายนพฤทธิ์ ทองละมุล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4315701