บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือทดสอบทางการศึกษา (B-net)
ชื่อ-นามสกุล : พระมหากังวาล โฆสโก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่วิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0844801
อื่นๆ :