บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือทดสอบทางการศึกษา (B-net)
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสำเร็จ ปทุมสิริ
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6600390