บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือทดสอบทางการศึกษา (B-net)
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาธงชัย โชติธมฺโม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัทธรรมววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 090-8188966