แนวทางการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ภาคผนวก (อ่าน 1513) 19 ก.ค. 56
บทที่ 4 (การให้คะแนน) (อ่าน 1616) 19 ก.ค. 56
บทที่ 3 (มฐ.8-15) (อ่าน 1650) 19 ก.ค. 56
บทที่ 3 (มฐ.7-12) (อ่าน 1496) 19 ก.ค. 56
บทที่ 3 (มฐ.1-6) (อ่าน 1726) 19 ก.ค. 56
บทที่ 1 และบทที่ 2 (อ่าน 1480) 19 ก.ค. 56
คำนำ,สารบัญ (อ่าน 1612) 19 ก.ค. 56
แบบฟอร์มคำนวนคะแนนการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 15 มาตรฐาน (อ่าน 2218) 19 ก.ค. 56