ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
วีดีโอ
O-NET1 โครงการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับชาติ (อ่าน 309) 29 ม.ค. 61
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (อ่าน 309) 22 ม.ค. 61
05 อบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 836) 27 พ.ค. 59
04 อบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 829) 27 พ.ค. 59
03 อบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 772) 27 พ.ค. 59
02 อบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 612) 27 พ.ค. 59
01อบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 676) 27 พ.ค. 59
แข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา (อ่าน 591) 14 ม.ค. 59
โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา (อ่าน 718) 14 ม.ค. 59
แข่งขันเทศน์แหล่อีสาน สัทธรรมวิทยา (อ่าน 661) 14 ม.ค. 59
บอกกติกาแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน (อ่าน 533) 14 ม.ค. 59
โรงเรียนปริยัติคุณสรวิทยา (อ่าน 582) 14 ม.ค. 59
แข่งขันเทศน์แหล่อีสาน พุทธธรรมวิทยา (อ่าน 628) 06 ม.ค. 59
บอกกติกาแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน (อ่าน 546) 28 ธ.ค. 58
เพลงมาร์ชงานแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มที่ ๑๑ (อ่าน 691) 25 พ.ย. 58
การลงทะเบียนนักเรียน ครู งานทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๙ (อ่าน 945) 15 ต.ค. 58
อวยพรปีใหม่ 2558 (อ่าน 817) 17 ธ.ค. 57
สปอตงานสวดมนต์ข้ามปี ปี 2558 วัดกลาง(พระอารามหลวง) (อ่าน 873) 17 ธ.ค. 57
วันพระในศรีลังกา (อ่าน 895) 26 ก.ย. 57
ขอเรียนเชิญ เจริญพร ศิยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน ทุกท่าน ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ในพิธีต้อนรับตราตั้งร (อ่าน 1177) 19 ก.ย. 57
ประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนปริยัติธีริทยา (อ่าน 1155) 12 มี.ค. 57
เพลงมาร์ช กลุ่ม 11 (อ่าน 949) 26 ม.ค. 57
เพลงเทิดไท้องค์ราชัน ราชันแห่งแผ่นดิน. (อ่าน 1636) 23 พ.ย. 56
สนทนาภาษาอังกฤษ 1,000 ประโยค (อ่าน 1329) 28 ส.ค. 56
วีดิทัศน์งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 (อ่าน 1134) 26 ส.ค. 56
แข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ (อ่าน 1441) 26 ส.ค. 56
วัดกลางพระอารามหลวง (อ่าน 1109) 04 มิ.ย. 56
01ชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินภายนอกรอบ3 (อ่าน 1150) 10 พ.ค. 56
มหาเจดีย์โพธิคยา (อ่าน 1049) 24 เม.ย. 56
ปริญญามหาบัณฑิต (อ่าน 1196) 24 เม.ย. 56