สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
แบบฟอร์มรายงานยอด เพิ่ม ลด นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (อ่าน 8) 19 ก.ย. 60
แบบฟอร์มรายงานยอด เพิ่ม ลด นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน กันยายบน 2560 (อ่าน 58) 13 ก.ย. 60
ข้อมูลสถิติการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 (อ่าน 71) 01 ก.ย. 60
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึก (อ่าน 106) 30 มิ.ย. 60
ใบสมัครยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา (อ่าน 82) 29 มิ.ย. 60
โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจาปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 78) 29 มิ.ย. 60
ขอบข่ายเนื้อหาการออกข้อสอบ B-NET ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 112) 28 มิ.ย. 60
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกวสามัญศึกษา (อ่าน 289) 05 มิ.ย. 60
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานประจำตัวรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 (อ่าน 243) 24 พ.ค. 60
แบบฟอร์ม ข้อมูล จ.3 ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 (อ่าน 207) 24 พ.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประกอบออกเขบัตรประจำตัวอ้างอิงการบริจาคเพื่อใช้สิมธิประ (อ่าน 157) 22 พ.ค. 60
การจัดข้อมูลสถิติพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 242) 16 พ.ค. 60
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 794) 16 พ.ค. 60
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสามเณรเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที (อ่าน 143) 16 พ.ค. 60
ตัวอย่างเปรียบเทียบผลคะแนน o-net (อ่าน 227) 09 พ.ค. 60
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (อ่าน 342) 03 มี.ค. 60
ที่ ปส 0211/46 ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA (6 ภาคเรียน) ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 273) 28 ก.พ. 60
แบบฟอร์มข้อมูลนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา อายุ ออกกลางคันและนักเรียนต่างสัญชาติ (อ่าน 344) 19 ม.ค. 60
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจาปี พ.ศ. 2559 (อ่าน 368) 29 พ.ย. 59
แบบฟอร์มข้อมูล จ.1, ร. ครั้งที่ 2 แบบไฟต์ Excel (ปรับปรุง 15 พ.ย. 59) (อ่าน 452) 14 พ.ย. 59
แบบฟอร์มแบบ จ.3 ฉบับโรงเรียนส่งกลุ่ม รูปแบบ Excel (อ่าน 365) 14 พ.ย. 59
ที่ ปส 0211/123 รายงานสถิติข้อมูล จ. ร.1 ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 (อ่าน 281) 14 พ.ย. 59
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (๊Username & Password) เข้าระบบโปรแกรมงานทักษะฯ (อ่าน 297) 14 พ.ย. 59
กำหนดการงานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 345) 14 พ.ย. 59
เรื่อง แจ้งการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการฯ ครั้งที่ ๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 338) 14 พ.ย. 59
ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA (5 ภาคเรียน) ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 733) 06 ต.ค. 59
ที่ ปส 0211/93 ส่งแบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 425) 10 ส.ค. 59
ที่ ปส 0211/94 ขออนุญาตเก็บเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ (อ่าน 309) 10 ส.ค. 59
กำหนดการส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET , B-NET ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 431) 12 ก.ค. 59
ฟอร์มแบบรายงานรหัสปะจำตัวนักเรียนรูปแบบใหม่ ในโปรแกรม Excel (อ่าน 552) 22 มิ.ย. 59