ผลสอบ B-NET ประจำปีการศึกษา 2556
ผลการสอบ B-net ม.3 - ม.6 (ผู้ได้คะแนนขีดจำกัดล่าง) ปี 2556 (อ่าน 1980) 04 พ.ค. 57
ผลการสอบ O-net (ม.3) ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 11 (อ่าน 1563) 04 พ.ค. 57
ผลการสอบ O-net (ม.6) ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 11 (อ่าน 1540) 04 พ.ค. 57
สรุปผลคะแนนการสอบ O-net+B-net (ม.3+ ม.6) ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1662) 04 พ.ค. 57
โปรแกรมประมวลผลคะแนน O-net+B-net ปีการศึกษา 2556 (กลุ่มที่ 11) (อ่าน 1622) 04 พ.ค. 57
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-NET) ระดับ ม.6 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1694) 24 มี.ค. 57
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-NET) ระดับ ม.3 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1775) 24 มี.ค. 57
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-net) ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1529) 11 ก.พ. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-net) ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1642) 11 ก.พ. 57
โรงเรียนใดที่จะต้องการจะมาพักในการทดสอบ B-NET ขอให้แจ้งมาที่กลุ่มฯด่วน (อ่าน 1500) 11 ก.พ. 57
ตัวอย่าง การระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบ B-NET ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1264) 10 ก.พ. 57
แนวข้อสอบ B-NET ระดับ ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 15523) 10 ก.พ. 57
ประกาศสนามสอบ เลขที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบ B-NET ม.6 (อ่าน 1054) 20 ม.ค. 57
ประกาศสนามสอบ เลขที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบ B-NET ม.3 (อ่าน 1134) 20 ม.ค. 57
ข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้่าสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) (อ่าน 980) 20 ม.ค. 57
ตารางสอบ B-NET (อ่าน 1475) 20 ม.ค. 57