ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการจัดสอบ B-net ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 386) 24 ส.ค. 64
ปฏิทินการจัดสอบ B-net ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 456) 02 ก.ค. 63
กำหนดการพิธิเปิดงานทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๘ (อ่าน 590) 16 ธ.ค. 57
รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 (อ่าน 716) 16 ต.ค. 57
ประกาศกำหนดสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. 2557 (อ่าน 650) 25 ก.ย. 57
สรุปผลคะแนน+ผลรางวัล งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 (ระดับ ม.ปลาย) (อ่าน 1112) 11 มี.ค. 56
สรุปผลคะแนน+ผลรางวัล งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 (ระดับ ม.ต้น) (อ่าน 1021) 11 มี.ค. 56
สถานที่พักของผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 (อ่าน 1002) 18 ก.พ. 56
บทสวดมนต์ถวายพรพระ (ใช้ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖) (อ่าน 1841) 17 ก.พ. 56
รายชื่อตัวแทนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ ที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ (อ่าน 1138) 06 ก.พ. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖ (อ่าน 1448) 06 ก.พ. 56
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖ (อ่าน 1016) 30 ม.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๖ (เพิ่มเติม) (อ่าน 1022) 21 ม.ค. 56
ตารางการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม ครั้งที่ ๑๖ (เพิ่มเติม) (อ่าน 1244) 17 ม.ค. 56
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖ (อ่าน 1094) 17 ม.ค. 56
ตารางการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖ (ประเภทวิชาการทุกกิจกรรม) (อ่าน 952) 17 ม.ค. 56
ตารางการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖ (ประเภททักษะทุกกิจกรรม) (อ่าน 924) 17 ม.ค. 56
กำหนดการงานวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 931) 15 ม.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครูปริยัติฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ (อ่าน 910) 15 ม.ค. 56
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖ (อ่าน 802) 14 ม.ค. 56
รายชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตร "ครูดีศรีปริยัติ กลุ่มที่ ๑๑" ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 965) 12 ม.ค. 56
รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖ (อ่าน 935) 12 ม.ค. 56
รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๖ (เพิ่มเติม) (อ่าน 799) 08 ม.ค. 56
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๖ (เพิ่มเติม) (อ่าน 811) 08 ม.ค. 56
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๖ (เพิ่มเติม) (อ่าน 690) 08 ม.ค. 56
สำรวจการใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือคู่สายเคเบิ้ลโครงการ เครือข่าย MOE Net เพื่อขอเพิ่มความเร็ว (อ่าน 844) 07 ม.ค. 56
ส่งแบบรายงานประเมินตนเอง (อ่าน 1207) 03 ม.ค. 56
ขอเชิญร่วมงานวันครูปริยัติสามัญ (อ่าน 1037) 28 ธ.ค. 55
เฉลยข้อสอบสุขศึกษา ม.ปลาย (อ่าน 1205) 27 ธ.ค. 55
แนวข้อสอบสุขศึกษา ม.ปลาย (อ่าน 2192) 27 ธ.ค. 55