ปฏิทินการปฏิบัติงาน สทศ. ศูนย์สอบ โรงเรียน ปีการศึกษา 2565
คู่มือการใช้งานระบบการสอบ B-net สำหรับสถานศึกษา (อ่าน 134) 23 ก.ค. 65
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สทศ. ศูนย์สอบ โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 159) 12 ก.ค. 65