ปฏิทินการปฏิบัติงาน สทศ. ศูนย์สอบ โรงเรียน ปีการศึกษา 2564
ทบทวนความรู้นักธรรมชั้นเอก (อ่าน 94) 26 ส.ค. 64
ทบทวนความรู้นักธรรมชั้นโท (อ่าน 96) 26 ส.ค. 64
ทบทวนความรู้นักธรรมชั้นตรี (อ่าน 134) 26 ส.ค. 64
ประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน ระดับศูนย์สอบ B-net ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 111) 24 ส.ค. 64
ปฏิทินการจัดสอบ B-net ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 132) 24 ส.ค. 64