งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๒๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 382) 22 ธ.ค. 63
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 640) 22 ธ.ค. 63
รายชื่อโรงเรียนตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 565) 21 ธ.ค. 63
แผนผังการจัดงานทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๒๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 363) 15 ธ.ค. 63
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 439) 11 ธ.ค. 63
สถานที่พักของครู นักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 219) 10 ธ.ค. 63
แบบประเมินทักษะวิชาการ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 230) 05 ธ.ค. 63
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2563 (ล่าสุด) (อ่าน 1177) 04 ธ.ค. 63
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทักษะวิชาการ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 328) 23 พ.ย. 63
รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 415) 19 พ.ย. 63
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 228) 18 พ.ย. 63
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 237) 18 พ.ย. 63
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อ่าน 238) 18 พ.ย. 63
กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ (อ่าน 239) 18 พ.ย. 63
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา (อ่าน 184) 18 พ.ย. 63
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 235) 18 พ.ย. 63
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 231) 18 พ.ย. 63
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ่าน 188) 18 พ.ย. 63
กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย (อ่าน 267) 18 พ.ย. 63
เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุล ของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ (อ่าน 214) 18 พ.ย. 63
เว็บไซต์งานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 409) 16 พ.ย. 63
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่างๆ (อ่าน 320) 16 พ.ย. 63
กำหนดการ (อ่าน 236) 16 พ.ย. 63
หนังสือขอเชิญร่วมโครงการมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 232) 16 พ.ย. 63
รหัสโรงเรียน (อ่าน 636) 11 พ.ย. 63
ปกนอก คู่มือการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๒๔ (อ่าน 276) 20 ต.ค. 63
คู่มือการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๒๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 464) 18 ต.ค. 63