ปฏิทินการปฏิบัติงาน สทศ. ศูนย์สอบ โรงเรียน ปีการศึกษา 2563
รายงานผลคะแนนเฉลี่ย B-net ปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานกลุ่ม 11 (อ่าน 280) 06 เม.ย. 64
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย B-net ปีการศึกษา 2563-2562 (อ่าน 308) 06 เม.ย. 64
ระบบประกาศผล B-net 2563 (อ่าน 828) 04 เม.ย. 64
ลิงค์สำหรับตรวจสอบข้อมูลประวัติสุขภาพและการเดินทาง (อ่าน 293) 19 ก.พ. 64
แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 293) 19 ก.พ. 64
ประกาศมาตรฐการ สทศ. (อ่าน 193) 19 ก.พ. 64
ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนผู้เข้าสอบ สนามสอบสุรวิทยาคาร สุรินทร์ (อ่าน 198) 19 ก.พ. 64
คำสั่งแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบ สำนักเขต ปส. เขต 11 (อ่าน 185) 19 ก.พ. 64
ประกาศแต่งตั้งกรรมการ สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ชัยภูมิ (อ่าน 173) 19 ก.พ. 64
ประกาศแต่งตั้งกรรมการ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) โคราช (อ่าน 163) 19 ก.พ. 64
ประกาศแต่งตั้งกรรมการ สนามสอบสุรวิทยาคาร สุรินทร์ (อ่าน 155) 19 ก.พ. 64
หนังสือส่งประกาศแต่งตั้งกรรมการ/นัดประชุม -สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ชัยภูมิ (อ่าน 175) 19 ก.พ. 64
หนังสือส่งประกาศแต่งตั้งกรรมการ/นัดประชุม -สนามสอบเทศบาล1 (บูรพาวิทยากร) (อ่าน 163) 19 ก.พ. 64
หนังสือส่งประกาศแต่งตั้งกรรมการ/นัดประชุม -สนามสอบสุรวิทยาคาร (อ่าน 163) 19 ก.พ. 64
ประกาศเลขที่นั่งสอบ ระดับ ม.6 สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ / ชัยภูมิ (อ่าน 219) 17 ก.พ. 64
ประกาศเลขที่นั่งสอบ ระดับ ม.3 สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ / ชัยภูมิ (อ่าน 203) 17 ก.พ. 64
ประกาศเลขที่นั้งสอบ ระดับ ม.6 สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร /นครราชสีมา) (อ่าน 215) 17 ก.พ. 64
ประการที่นั่งสอบ ระดับ ม.3 สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร/นครราชสีมา) (อ่าน 203) 17 ก.พ. 64
ประกาศเลขที่นั่งสอบ ระดับ ม.6 (สนามสอบโรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรินทร์) (อ่าน 227) 09 ม.ค. 64
ประกาศเลขที่นั่งสอบ ระดับ ม.3 (สนามสอบโรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรินทร์) (อ่าน 212) 09 ม.ค. 64
ปฏิทินการจัดสอบ B-net ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 380) 02 ก.ค. 63