งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2562
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 836) 06 ม.ค. 63
รายงานนักเรียนผู้ชนะเลิศ (ไปแข่งขันระดับประเทศ) (อ่าน 406) 06 ม.ค. 63
แบบฟอร์มสั่งจองเสื้อที่ระลึก "งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 23" (อ่าน 582) 11 ธ.ค. 62
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานทักษะวิชาการ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 716) 11 ธ.ค. 62
ดาวน์โหลดสูจิบัตรงานทักษะวิชาการ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1038) 10 ธ.ค. 62
แผนผังการจัดงานทักษะวิชาการ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 406) 06 ธ.ค. 62
สถานที่พักงานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 526) 04 ธ.ค. 62
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดตัดสินกิจกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 639) 02 ธ.ค. 62
แบบประเมินความพึงพอใจ (อ่าน 827) 02 ธ.ค. 62
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดงานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 318) 02 ธ.ค. 62
บทท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม.4-6 (บทหลัก บทเลือก) (อ่าน 1161) 02 ธ.ค. 62
บทท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม.1-3 (บทเลือก) (อ่าน 196) 02 ธ.ค. 62
บทท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม.1-3 (บทหลัก) (อ่าน 193) 02 ธ.ค. 62
เอกสารการเปลี่ยนตัว-แก้ไข-เพิ่ม ชื่อ (อ่าน 258) 27 พ.ย. 62
กำหนดการ (อ่าน 305) 25 พ.ย. 62
ตารางการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ (อ่าน 365) 25 พ.ย. 62
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมทักษะวิชาการฯ (อ่าน 200) 25 พ.ย. 62
รหัสโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 263) 21 พ.ย. 62
รหัสโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 293) 21 พ.ย. 62
รหัสโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ (อ่าน 215) 21 พ.ย. 62
รหัสโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 215) 21 พ.ย. 62
รหัสโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ (อ่าน 208) 21 พ.ย. 62
เว็บไซต์งานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ 11 ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1196) 21 พ.ย. 62
กำหนดการจัดงานทักษะวิชาการ ครั้งที่ 23 (อ่าน 288) 19 พ.ย. 62
ปฏิทินการจัดงานทักษะวิชาการ ครั้งที่ 23 (อ่าน 252) 19 พ.ย. 62
คู่มือจัดงานทักษะวิชาการ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 340) 19 พ.ย. 62
เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1024) 19 พ.ย. 62