ปฏิทินการปฏิบัติงาน สทศ. ศูนย์สอบ โรงเรียน ปีการศึกษา 2562
กราฟเปรียบเทียบผลการสอบ B-net 2564 (อ่าน 73) 26 มี.ค. 65
ประกาศเลขที่นั่งสอบ B-net (E-testing ม.6 ศูนย์สอบ ม.สุรนารี (อ่าน 277) 13 ม.ค. 63
ประกาศเลขที่นั่งสอบ B-net (E-testing ม.3 ศูนย์สอบ ม.สุรนารี (อ่าน 263) 13 ม.ค. 63
ประกาศเลขที่นั่งสอบ B-net (E-testing ม.6 ศูนย์สอบ ม.ขอนแก่น (อ่าน 267) 13 ม.ค. 63
ประกาศเลขที่นั่งสอบ B-net (E-testing ม.3 ศูนย์สอบ ม.ขอนแก่น (อ่าน 263) 13 ม.ค. 63
ประกาศแต่งตั้งกรรมการควบคุมสอบ ม.6 (อ่าน 276) 09 ม.ค. 63
ประกาศแต่งตั้งกรรมการควบคุมสอบ ม.3 (อ่าน 156) 09 ม.ค. 63
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ (อ่าน 146) 09 ม.ค. 63
ประกาศที่นั่งสอบ B-net ม.6 (อ่าน 161) 06 ม.ค. 63
ประกาศที่นั่งสอบ B-net ม.3 (อ่าน 154) 06 ม.ค. 63
ปฏิทินการจัดสอบ B-net ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 574) 13 ก.ค. 62