ปฏิทินการปฏิบัติงาน สทศ. ศูนย์สอบ โรงเรียน ปีการศึกษา 2562
ประกาศเลขที่นั่งสอบ B-net (E-testing ม.6 ศูนย์สอบ ม.สุรนารี (อ่าน 144) 13 ม.ค. 63
ประกาศเลขที่นั่งสอบ B-net (E-testing ม.3 ศูนย์สอบ ม.สุรนารี (อ่าน 137) 13 ม.ค. 63
ประกาศเลขที่นั่งสอบ B-net (E-testing ม.6 ศูนย์สอบ ม.ขอนแก่น (อ่าน 133) 13 ม.ค. 63
ประกาศเลขที่นั่งสอบ B-net (E-testing ม.3 ศูนย์สอบ ม.ขอนแก่น (อ่าน 129) 13 ม.ค. 63
ประกาศแต่งตั้งกรรมการควบคุมสอบ ม.6 (อ่าน 159) 09 ม.ค. 63
ประกาศแต่งตั้งกรรมการควบคุมสอบ ม.3 (อ่าน 68) 09 ม.ค. 63
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ (อ่าน 63) 09 ม.ค. 63
ประกาศที่นั่งสอบ B-net ม.6 (อ่าน 77) 06 ม.ค. 63
ประกาศที่นั่งสอบ B-net ม.3 (อ่าน 70) 06 ม.ค. 63
ปฏิทินการจัดสอบ B-net ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 465) 13 ก.ค. 62