ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ. ศูนย์สสอบ และโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เอกสารจัดสอบ B-net 2561 (อ่าน 214) 20 ม.ค. 62
ประกาศเลขที่นั่งสอบ B-net ปีการศึกษา 2561 ระดับ ม.6 (อ่าน 323) 15 ม.ค. 62
ประกาศเลขที่นั่งสอบ B-net ปีการศึกษา 2561 ระดับ ม.3 (อ่าน 293) 15 ม.ค. 62
ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ. ศูนย์สอบ และโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 563) 14 ส.ค. 61