งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560
ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ของกลุ่ม 11 (อ่าน 949) 27 ธ.ค. 60
กำหนดการพิธีเปิดอย่างเป็นทางการฯ (อ่าน 669) 26 ธ.ค. 60
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ (อ่าน 675) 26 ธ.ค. 60
แผนที่การเดินทางสู่งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการฯ (อ่าน 730) 26 ธ.ค. 60
ตารางการแข่งขัน (อ่าน 676) 26 ธ.ค. 60
กำหนดการ (อ่าน 376) 26 ธ.ค. 60
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการฯ (อ่าน 509) 26 ธ.ค. 60
รายการกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 457) 26 ธ.ค. 60