งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2560 (ล่าสุด) (อ่าน 1393) 12 ธ.ค. 60
เอกสารเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุล ของนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน/กรรมการ (อ่าน 1013) 07 ธ.ค. 60
บทท่องบาลีไวยากรณ์ ระดับ ม.ปลาย (อ่าน 879) 03 ธ.ค. 60
บทท่องบาลีไวยากรณ์ ระดับ ม.ต้น (อ่าน 1360) 03 ธ.ค. 60
สถานที่พัก/งานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่่ 21 ปีการศึกษา 2560 ่(แก้ไขปรับปรุงล่าสุด) (อ่าน 978) 03 ธ.ค. 60
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมล่าสุด) (อ่าน 725) 03 ธ.ค. 60
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไขปรับปรุงล่าสุด) (อ่าน 600) 01 ธ.ค. 60
คู่มือกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ (อ่าน 542) 29 พ.ย. 60
รหัสโรงเรียน (อ่าน 852) 29 พ.ย. 60
เว็บไซต์งานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ 11 ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1048) 29 พ.ย. 60
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ...(ฉบับแก้ไขปรับปรุงล่าสุด) (อ่าน 912) 22 พ.ย. 60
รายละเอียดกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 925) 22 พ.ย. 60