บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรม
คู่มือการใช้โปรแกรม E-citizen2559 (อ่าน 769) 31 พ.ค. 59
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา (WORD) (อ่าน 861) 30 พ.ค. 59
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา (อ่าน 1091) 30 พ.ค. 59
ดาวน์โหลดโปรแกรม EIS2012 (อ่าน 819) 27 พ.ค. 59
ดาวน์โหลดโปรแกรม e-Citizen2559 (อ่าน 1554) 30 พ.ค. 59