เอกสารงานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1855) 06 ม.ค. 59
คู่มือการพิมพ์บัตรประจำตัว (อ่าน 2956) 09 ธ.ค. 58
สถานที่พัก/งานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 1280) 08 ธ.ค. 58
ดาวน์โหลดสูจิบัตร งานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 1638) 08 ธ.ค. 58
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ปรับแก้ไขใหม่ล่าสุด) (อ่าน 1314) 03 ธ.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 898) 03 ธ.ค. 58
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๘(ปรับใหม่ล่าส (อ่าน 956) 03 ธ.ค. 58
บทท่องบาลีไวยากรณ์ งานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับ ม.ปลาย (อ่าน 935) 24 พ.ย. 58
บทท่องบาลีไวยากรณ์ งานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับ ม.ต้น (อ่าน 988) 24 พ.ย. 58
หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมประเภททักษะ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 926) 18 พ.ย. 58
รายละเอียดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการใช้โปรแกรมจัดการแข่งขันทักษะวิชาการฯ (อ่าน 897) 14 พ.ย. 58
แจ้งการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 824) 14 พ.ย. 58
ปฏิทินการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 921) 10 พ.ย. 58
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ปรับแก้ไขใหม่ตามระดับประเทศ) (อ่าน 1040) 07 พ.ย. 58
กำหนดการพิธีปิดโครงการฯ (อ่าน 1206) 09 ต.ค. 58
กำหนดการพิธีเปิดโครงการฯ (อ่าน 847) 09 ต.ค. 58
กำหนดการงานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 954) 09 ต.ค. 58
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๙ (อ่าน 894) 07 ต.ค. 58
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๙ (อ่าน 1037) 07 ต.ค. 58