สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
ข้อมูลเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.56 KB
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2556,10:22   อ่าน 514 ครั้ง

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑

๕๐  ถนนกรุงศรีนอก  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๐๐๐  โทรศัพท์ ๐ ๔๔๕๑๓ ๙๓๕