งานทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๗
รายชื่อตัวแทนโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ กลุ่มที่ ๑๑ ส่งเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้ง ๗
รายชื่อตัวแทนโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ ๑๑
ที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับประเทศ ครั้งที่ ๗  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่  ๒๓-๒๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ  โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา  วัดหนองแวง (พระอารามหลวง)  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2556,11:46   อ่าน 1936 ครั้ง