ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ที่ ปส 0211/140 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจภาคีปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

            ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกลุ่มและผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ ข้อที่ ๓.๒ เรื่อง การแข่งขันกีฬาเบญจภาคี ครั้งที่ ๓ ซึ่งรับหลักการมาจากที่ประชุมเบญจภาคีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้มีมติร่วมกันจะจัดการแข่งขันกีฬาเบญจภาคี ปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓ จะมีขึ้นในระหว่างวันที่  ๒๘๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐    ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดี้ยม)  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

               ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ กลุ่มฯ จึงขอให้ท่านได้อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเบญจภาคี ปริยัติสัมพันธ์  ครั้งที่ ๓  ในระหว่างวันที่    ๒๘-๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  (เขากระโดง สเตเดี้ยม) ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2560,14:28   อ่าน 827 ครั้ง