ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ที่ปส 0211/129 ประชุมคณะกรรมการและผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

  ด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑  จะดำเนินการประชุม คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ ซึ่งกลุ่มฯ มีความประสงค์จะปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดแผน วิธีการการดำเนินโครงการมหกรรมทักษะวิชาการ “ศรีนครชัยบุรินทร์ ถิ่นนครลำดวน” ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา เบญจภาคีปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 การดำเนินโครงการนิเทศติดตามการจัดทำบัญชีและการเงิน เพื่อรับทราบและเข้าใจในแนวทางปฏิบัติงานของโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

         ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มฯจึงขอนิมนต์ท่านในนามผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ในวัน พุธ ที่  15  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม 72 ปี พระเทพวรมุนีโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.46 KB


โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2560,12:00   อ่าน 438 ครั้ง