ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนฯ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลบุลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา จะดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ อันประกอบด้วยข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนฯ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลบุลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ส่งมาที่  สนง.กลุ่มที่ 11  ภายในวันที่ 30 พ.ย.60  ขอเป็นไฟต์ Excel นะครับ
http://deb.onab.go.th/
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 10.47 KB
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2560,10:49   อ่าน 572 ครั้ง