ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ที่ ปส 0211/117 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลเฉลี่ย GPA ด้วยโปรแกรม e-Citizen (5 ภาคเรียน)
ในการนี้   สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ ๑๑  จึงขอเรียนเชิญท่านได้มอบหมายนายทะเบียนหรือผู้รับผิดชอบประจำโรงเรียน  จำนวน ๑ รูป/คน ได้เข้าร่วมการอบรมและจัดส่งแบบตอบรับไปยังสำนักงานกลุ่มที่ ๑๑ หรือ e-mail akrw06@gmail.com  LINE  นายอัครวัฒน์  ขันยา และ เฟสบุ๊ค มนุษย์ยุคหิน ปริ้นสโตน ภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำหรับการอบรมครั้งนี้ ทางกลุ่มฯไม่มีค่าพาหนะ และเบี้ยเลี้ยง  ขอให้โรงเรียนเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางจากต้นสังกัด

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248 KB
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2560,11:43   อ่าน 398 ครั้ง