บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
การจัดข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ในโปรแกรม e-Citizen ประจำปีการศึกษา 2560
ด้วยจากการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยั้ติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านมานั้น เจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษาได้แจ้งในที่ประชุมว่าปีนี้ ในการจัดทำ GPA ให้โรงเรียนจัดทำในโปรแกรม e-Citizen เท่าน้ั้น  กลุ่มฯ จึงแจ้ง รร. ในกลุ่มที่ 11 ได้จัดข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ในโปรแกรม e-Citizen ประจำปีการศึกษา 2560  ตามที่ประชุมรับทราบ โดยส่งข้อมูลแบบ ศธ 01 พร้อมแนบไฟต์ข้อมูล และ ไลใส่แผ่น CD ส่งสำนักงานกลุ่มที่ 11 และส่งมาทาง e-mail akrw062gmail.com ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นี้ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 858.43 KB


โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2560,08:16   อ่าน 347 ครั้ง