ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ. ศูนย์สสอบ และโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ. ศูนย์สอบ และโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

**** แจ้งข่าวสารไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทุกโรง ขณะนี้ สทศ. ได้เปิดระบบให้สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ B-net ประจำปีการศึกษา 2561 แล้ว ดังนั้น จึงขอให้สถานศึกษาได้ดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนผ่านเว็บไซต์  www.niets.or.th  โดยเข้าเมนู B-net ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561 


ดาวน์โหลดเอกสาร

โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2561,09:02   อ่าน 697 ครั้ง