บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โปรแกรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.59 MB
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2559,10:49   อ่าน 856 ครั้ง