ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 956 KB
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2559,10:47   อ่าน 4304 ครั้ง