ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แบบฟอร์มรายงาน SAR
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2559,10:35   อ่าน 1491 ครั้ง