ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ. ศูนย์สอบ และโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ. ศูนย์สอบ และโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

                แจ้งข่าวสารไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทุกโรง ขณะนี้ สทศ. ได้เปิดระบบให้สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ B-net ประจำปีการศึกษา 2559 แล้ว ดังนั้น จึงขอให้สถานศึกษาได้ดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนผ่านเว็บไซต์  www.niets.or.th  โดยเข้าเมนู B-net ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559 


โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2559,13:15   อ่าน 1758 ครั้ง