บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
เอกสารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 938 KB
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2558,13:59   อ่าน 1132 ครั้ง