ว่าด้วยการประกันคุณภาพ ร.ร.ปส.พ.ศ.2555
ว่าด้วยการประกันคุณภาพ ร.ร.ปส.พ.ศ.2555
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.44 KB