ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร.ร.ปส.พ.ศ.2555
ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร.ร.ปส.พ.ศ.2555
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการฯ พ.ศ.2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.65 KB